Vergoedingen

Vergoedingen

Vergoeding incontinentiemateriaal, hulpmiddelen, katheters en stoma-materiaal

Opmerking vooraf: Een leverancier van hulpmiddelen heeft een  website in het leven geroepen  www.vergoedgeregeld.nl  waar patiënten informatie over vergoedingen kunnen vinden

Situatie per januari 2016 

Algemeen -Ook dit jaar zijn er weer veranderingen op het gebied van vergoedingen van incontinentie-materiaal, hulpmiddelen voor incontinentie, katheters en stomamateriaal. De totale kosten van deze materialen lopen jaarlijks op voor de zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars zijn nu - met allerlei projecten - bezig om de kosten in de hand te houden. Een gevolg hiervan is dat u  soms een hulpmiddel langer moeten gebruiken of dat u geadviseerd wordt een ander merk hulpmiddel te gaan gebruiken. Ook kan het zijn dat u bepaalde bijproducten (bijvoorbeeld  reinigingsmiddelen) zelf moeten gaan betalen omdat deze producten uit het vergoedingspakket zijn gehaald. Gebruik van incontinentie-, katheterisatie- en stomahulpmiddelen vallen onder de basisvergoeding. Deze hulpmiddelen worden - onder aftrek van uw eigen bijdrage (2016: € 385,--) en eventuele eigen risico – volledig vergoed. Ondanks inspanningen van een ieder om alle nieuwe regels in goede banen te leiden, zorgen de veranderingen soms voor onduidelijkheid en frustratie bij hulpmiddelen-gebruikers. Met name als er sprake is van “extreem” of “hoog” verbruik, kan dit leiden tot problemen. Heeft u vragen hierover, bespreek dit eerst met uw leverancier. U kunt ook uw zorgverzekeraar vragen hoe de vergoeding in uw situatie is. Komt u er dan toch niet uit, bespreek dit dan met degene die u de producten heeft voorgeschreven. Mensen die thuis al materiaal gebruikten en in een AWBZ-instelling opgenomen worden, moeten er rekening mee houden dat het kan zijn dat zij zullen moeten overstappen op de producten die deze instelling gebruikt. 

Incontinentie-materiaal, hulpmiddelen 

Profielen - Voor het verstrekken van incontinentie-materiaal hebben bijna alle zorgverzekeraars “profielen” opgesteld, waarin u “ingedeeld” wordt. Deze indeling is afhankelijk van 1/ de vorm en mate van de incontinentie, en 2/ de ernst van de eventuele bijkomende problemen. Om er zeker van te zijn dat u in het juiste profiel wordt ingedeeld, is het belangrijk dat er een goed onderbouwde “aanvraag voor verstrekking” – in de volksmond beter bekend als 'een recept' - wordt geschreven door uw (huis)arts of (continentie)verpleegkundige. Op basis van deze aanvraag/recept worden u door uw leverancier telefonisch nog enkele vragen gesteld. Op basis van deze profielen ontvangt uw leverancier van uw zorgverzekeraar een dagvergoeding over de periode dat u afhankelijk bent of gebruik maakt van de incontinentiematerialen die binnen het profiel als passend worden aangemerkt. Sommige producten worden alleen in specifieke gevallen vergoed (bv wegwerp-onderleggers). Hiervoor dient uw voorschrijver een onderbouwde specifieke aanvraag voor te schrijven. Voor u zelf en voor uw leverancier is het van belang dat u in het juiste profiel bent ingedeeld. Uw leverancier mag u overigens vragen alternatieve producten te testen die hij u vervolgens - bij tevredenheid – zal gaan uitleveren. Sommige zorgverzekeraars hebben er geen probleem mee als u zelf bijbetaalt, als u perse een specifiek product/ merk wil gebruiken. Uw leverancier mag u echter niet om bijbetaling vragen, maar kan ook niet worden verplicht tot het ondoelmatig uitleveren van incontinentiemateriaal.  

Bent u verzekerd bij CZ dan kunt u vanaf dit jaar alleen uw continentie-materiaal nog verkrijgen via twee medisch speciaalzaken: Medireva, Bosman of via groothandel: Brocasef. Uitzondering hierop zijn degenen met een restitutie-verzekering, dan heeft u wel eigen keus van leverancier. 

Kathetermaterialen - Zoals aangegeven vallen katheter-materialen onder uw basisvergoeding. Deze hulpmiddelen worden - onder aftrek van uw eigen bijdrage (2016: € 385,--) en eventuele eigen risico – volledig vergoed. Voor eenmalige-, verblijfskatheters en opvangzakken gelden maximale verbruiksaantallen per dag of per week. Deze kunnen per zorgverzekeraar verschillen. Gebruikt u been- of nachtzakken dan moet u die meestal meerdere dagen gebruiken. 

Stoma-materiaal - Zoals aangegeven vallen stoma-materialen – met uitzondering van reinigingsmiddelen - onder uw basisvergoeding. Deze hulpmiddelen worden - onder aftrek van uw eigen bijdrage (2016: € 385,--) en eventuele eigen risico – volledig vergoed. Ook bij stoma-materiaal gelden maximale verbruiksaantallen per dag of per week. Er zijn standaard-afspraken over aantallen verbruik per dag/ week. Deze kunnen per zorgverzekeraar verschillen. Aanvullende producten zoals reinigingsdoekjes en reinigingssprays die het verwijderen van oude lijm en huidplakresten vergemakkelijken worden tegenwoordig niet meer standaard vergoed.

Bent u verzekerd bij CZ dan kunt u vanaf dit jaar alleen uw stoma-materiaal nog verkrijgen via twee medische speciaalzaken: Medireva of Mathot. Uitzondering hierop zijn degenen met een restitutie-verzekering, dan heeft u wel eigen keus van leverancier.

© 2016 Continentie Stichting Nederland  |  Disclaimer Contact