Veelgestelde vragen over incontinentie

Veelgestelde vragen over incontinentie

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen aan fysiotherapeuten en verpleegkundigen. Klik op de vraag om het antwoord te doen verschijnen.

Cartoon Peter de Wit

Over omgaan met incontinentie

Ik ben incontinent. Wat ik ook probeer, ik blijf mezelf ruiken. Ik durf het huis niet meer uit en schaam me zelfs tegenover mijn partner. Wat moet ik doen, naar wie kan ik toe?

Goed dat u hulp zoekt. Uw problemen zijn mogelijk beter te verhelpen dan u zou verwachten. Bent u al naar uw huisarts of naar een continentieverpleegkundige geweest? U bent niet de eerste en ook niet de laatste die daar met dit soort problemen aanklopt. De eerste stap is: met u de oorzaak van uw probleem achterhalen. Het kan zijn dat u wordt doorverwezen naar een specialist. Is de oorzaak bekend, dan wordt -samen met u en eventueel uw partner en/of mantelzorger(s)- bekeken wat de beste oplossing is. Misschien is de oorzaak weg te nemen, misschien kan ander continentie-materiaal uitkomst bieden. 

Over continentiemateriaal

Waar kan ik het materiaal verkrijgen?

Continentiemateriaal, katheters en specifieke hulpmiddelen zijn te verkrijgen via apotheken, medisch speciaalzaken, of thuiszorgwinkels en sommigen hulpmiddelen (zoals bv plaswekkers) direct via internet. Wie het materiaal mag leveren, hangt af van eisen van uw zorgverzekeraar. Over het algemeen wordt een machtiging vereist die is uitgeschreven door de behandelend arts of continentieverpleegkundige. De continentieverpleegkundige kan u hierover informeren. Uitvoerige informatie over hulpmiddelen en vergoedingen staat op de Vilans Hulpmiddelenwijzer

Wordt incontinentie/retentiemateriaal vergoed ?

In principe zitten incontinentiemateriaal en katheters in het basispakket van vergoedingen. Vaak wordt er wel een limiet gesteld aan aantallen verbruik per dag (bv. 5 verbandjes per dag). Specifieke hulpmiddelen zitten vaak in het aanvullende pakket of worden soms helemaal niet vergoed. De continentieverpleegkundige kan verdere uitleg en advies geven over uw specifieke situatie. Meer informatie vindt u hier: http://continentie-stichting.nl/vergoedingen

Uitvoerige informatie over hulpmiddelen en vergoedingen staat op de Vilans Hulpmiddelenwijzer

Ik heb huidproblemen, waarschijnlijk door het incontinentie- materiaal. Ik heb al diverse crèmes geprobeerd. Wat kan ik nu nog proberen?

Begin met contact opnemen met een continentieverpleegkundige in uw buurt. Volgens u veroorzaakt het incontinentiemateriaal de huidproblemen, maar deze kunnen ook het gevolg zijn van bijvoorbeeld infectie, schimmel, huidverzorging, etc. De continentieverpleegkundige kan met u nagaan waardoor het probleem precies veroorzaakt wordt en kan verpleegkundige adviezen en behandelingen geven. Indien het een medisch probleem betreft, kan zij/hij doorverwijzen naar een arts (bv. dermatoloog).

Ik heb al van alles geprobeerd qua opvangmateriaal, maar niets voldoet, is er nog een oplossing voor mijn probleem?

Het is altijd zinvol om een afspraak te maken met een continentieverpleegkundige in uw buurt. Zij/hij kan uw probleem (nog eens?) goed in kaart brengen. Misschien is verder onderzoek naar de achterliggende oorzaak van uw incontinentie nodig. Is de oorzaak wél bekend, dan kan bekeken worden of alle behandelingsmogelijkheden zijn aangeboden. Mogelijk zijn er voor u specifieke hulpmiddelen die niet bij iedereen bekend zijn of kan de continentieverpleegkundige u met persoonlijke adviezen verder helpen. Uitvoerige informatie over opvangmiddelen staat op deze Vilans Hulpmiddelenwijzer

Ik ga met het vliegtuig op vakantie naar het buitenland, hoe regel ik dit met materiaal?

U kunt het beste het materiaal verdelen over uw bagage. Zorg ook altijd dat u wat in uw handbagage hebt (voor geval koffers niet aankomen). U mag altijd extra bagage meenemen. Vraag dit na bij uw reisbureau. Meestal moet u dan een brief met een medische verklaring van uw arts of continentieverpleegkundige hebben.

Als u lang op vakantie gaat, is het handig om te kijken of u in uw vakantieland ook het materiaal kunt verkrijgen. Veel materialen zijn wereldwijd te verkrijgen, maar soms onder een andere naam of ander artikelnummer. Via de websites van de merken kunt u de hoofdkantoren evt. benaderen. Of anders kunt u via het hoofdkantoor in Nederland informatie opvragen. Als u er niet uitkomt, kan de continentieverpleegkundige voor u informeren. Let op! Neemt u in uw handbagage katheters met vloeistof mee in de verpakking, zorg er dan voor dat u een medische verklaring bij u heeft. Koopt u incontinentiemateriaal in het buitenland dan moet u het in veel gevallen eerst zelf betalen. Overleg met u zorgverzekeraar wat de beste weg is. Meestal krijgt u na overhandigen van de kwitanties het geld van de zorgverzekeraar retour.

Over zelf katheteriseren

Ik moet mezelf een aantal keren per dag katheteriseren, hoe kan ik dit het beste aanpakken als ik ergens anders ben?

De eerste keren blijft het natuurlijk toch een wat eng en onhandig gedoe. Laat u niet gelijk ontmoedigen als het de eerste keer geen succes is! Zoals met veel dingen, geldt ook hier: door ervaring leert men. Hebt u nog vragen, dan kan een continentieverpleegkundige u helpen. Zij/hij kan u nog wat specifieke informatie, tips en adviezen geven en evt. andere katheters. Er zijn verschillende soorten katheters. Tegenwoordig zijn veel katheters ‘kant en klaar’. Dit wil zeggen dat alles wat nodig is om te kunnen katheteriseren in de verpakking van de katheter zit. Ook zijn er katheters compleet met opvangzak. In principe kunt u overal katheteriseren. Het is natuurlijk wel handig als er een afgesloten toilet met afvalbakje aanwezig is.

De Stichting Bekkenbodem Patiënten (SBP) heeft een folder gemaakt voor mensen met een blaas-of plasprobleem die ontspannen willen winkelen; de toiletgids ‘KLEINE KAMERS IN GROTE STEDEN’ . Deze gids bevat plattegronden van de centra van de 10 grootste steden in Nederland, waarop toegankelijke toiletten staan aangegeven. Deze folder is op te vragen via de website.

Over incontinentie bij kinderen

Mijn kind plast nog in bed, wat zijn de behandelmogelijkheden?

Op de website van het Kenniscentrum Bedplassen  kunt u alle informatie over bedplassen vinden. Ook kunt u hier vinden of uw kind last heeft van bedplassen of dat het om incontinentieklachten gaat.

Wanneer u er nog niet goed uitkomt of u wilt in een persoonlijk gesprek meer informatie dan kunt u op werkdagen tussen 9 en 12 uur bellen met het Nederlands Droogbedcentrum, het telefoonnummer is: 0522 - 233850. Zij kunnen u evt. ook verwijzen voor een behandeling naar een instelling in uw omgeving.

Over continentiefysiotherapie

Van welke operaties kan je incontinent worden en kan je dit voorkomen met bekkenfysiotherapie?

Het is bekend dat het verwijderen van de baarmoeder urine-incontinentie kan veroorzaken. Mannen kunnen door het verwijderen van de prostaat incontinent voor urine worden. De gedachte is, dat juist met behulp van  bekkenfysiothera-peutische behandeling voor en na de operatie de klachten van urine incontinentie (deels) voorkomen kunnen worden.

Ik ben 80 jaar, ben ik niet te oud voor bekkenfysiotherapie?

Nee. Bekkenfysiotherapie is zelfs vaak te verkiezen boven een operatie op deze leeftijd. Wel moet u in staat zijn om naar de bekkenfysiotherapeut toe te kunnen komen en om de instructies die er gegeven worden goed op te kunnen volgen.

Ik heb een neurologische ziekte. Helpt bekkenfysiotherapie dan ook?

Bij sommige neurologische ziektes, zoals Multiple Sclerose of Parkinson valt bekkenfysiotherapie zeker te overwegen. Soms worden plas- en / of ontlastingproblemen bij deze aandoeningen veroorzaakt door bijwerkingen van medicijnen. In dat geval moet bekeken worden of andere medicatie mogelijk is.

Waar vind ik een goede bekkenfysiotherapeut?

Alle bekkenfysiotherapeuten staan geregistreerd in een centraal register van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Alle leden van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Bekkenproblematiek (NVFB) zijn daar geregistreerd.

U kunt op verwijzing, maar ook op eigen initiatief terecht bij de bekkenfysiotherapeut. Via internet op: www.defysiotherapeut.com. Onder het kopje bekkenfysiotherapeut kunt u een geregistreerde bekkenfysiotherapeut bij u in de regio vinden.

Ik moet naar bekkenfysiotherapie. Wat is dat?

Bekkenfysiotherapie is een specialistische vorm van fysiotherapie. Het omvat onderzoek en behandeling van vrouwen, mannen en kinderen, met bijvoorbeeld incontinentie, (bekken-)aandoeningen door zwangerschap of bevalling en bij bekkenpijn.

Een bekkenfysiotherapeut heeft na de opleiding tot fysiotherapeut een aanvullende opleiding gedaan voor het behandelen van klachten in het gehele gebied van buik, bekken en lage rug.

Bekkenfysiotherapie kan soms uitkomst of verlichting geven bij:
* ongewild verlies van urine en/of ontlasting: stress-incontinentie
* niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten (urge-incontinentie)
* moeizaam kwijt kunnen van ontlasting
* obstipatie
* de gevolgen van verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen.

In Nederland – en inmiddels ook in andere landen – is bekkenfysiotherapie de eerste behandeloptie bij stress-incontinentie, incontinentie van ontlasting en een verzakking. Ook voor andere aandoeningen kan bekkenfysiotherapie nuttig zijn.

Wat zijn de resultaten van de behandelingen?

Er is al veel onderzoek gedaan naar het effect van oefeningen, myofeedbacktraining en elektrostimulatie bij functiestoornissen van de bekkenbodem. De uitkomsten van deze studies zijn zeer positief. Veel patiënten hebben baat bij deze vormen van therapie. Dit varieert van vermindering van klachten, minder hinder van de klachten tot geheel klachtenvrij. 

Als ik eenmaal goed effect heb van de therapie kan ik dan stoppen?

Als er een goed effect bereikt is, hoeft u niet meer onder behandeling te blijven. Wel is het van belang dat u zich continu bewust blijft van uw bekkenbodem en uw oefeningen zelf regelmatig thuis blijft doen, anders bestaat er een kans dat de klachten terugkomen.

Over continentieverpleging

Wat is een continentieverpleegkundige en wat doet zij/hij?

De Continentieverpleegkundige is een zelfstandig werkende beroepsbeoefenaar op het gebied van zorg bij incontinentie. U kunt rekenen op haar/zijn kennis, vaardigheden, inzichten en ervaring.
De continentieverpleegkundige regelt de continentiezorg rond degene die deze zorg nodig hebben. Onderdeel daarvan is de uitvoering van de continentiezorg door verpleegkundigen.
Huis)artsen of andere (para-)medische disciplines kunnen de continentieverpleegkundige raadplegen bij onder meer het stellen van een verpleegkundige diagnose, de keuze van verpleegkundige interventies en het verlenen van zorg. De continentieverpleegkundige is daarbij verantwoordelijk voor goede uitvoering van ingestelde behandeling en de onderlinge communicatie daarover.
Tevens kan de incontinentieverpleegkundige incontinentie-materialen, katheters en specifieke hulpmiddelen voorschrijven. Daarbij wordt rekening gehouden met de  zorgvraag en de zorgverzekeraar.

(gebaseerd op: beroepsdeelprofiel continentieverpleegkundigen, 2004)

Hoe kom ik in contact met een continentieverpleegkundige?

Op de website van de vereniging van continentieverpleegkundigen kunt u contactgegevens vinden van de continentiepoliklinieken en zelfstandig werkende continentieverpleegkundigen.

© 2016 Continentie Stichting Nederland  |  Disclaimer Contact