Urge incontinentie bij vrouwen

Urge incontinentie bij vrouwen

Bij vrouwen met urge-incontinentie komt de plas vrijwel meteen als zij aandrang voelen. Het komt voor bij 1 op de 20 vrouwen. Van deze vrouwen ondervindt de helft er hinder van. Urge-incontinentie kan een gevolg zijn van aantasting van zenuwen die blaas aansturen. Bekijk dit filmpje voor een uitleg over urge-incontinentie. Ook kunnen verkeerde plasgewoontes kunnen oorzaak zijn van de klachten.

Vaak is er sprake van een samenspel van factoren. Het is daarom mogelijk dat de huisarts of uroloog ook andere deskundigen betrekt bij het uitzoeken van wat er aan de hand is. In een aantal ziekenhuizen in ons land werken deze deskundigen samen in een zogeheten 'Bekkenbodemcentrum'

© 2016 Continentie Stichting Nederland  |  Disclaimer Contact