Over de Stichting

Over de Stichting

Doelstellingen

Incontinentie is een groot maatschappelijk probleem. Ca. 1 miljoen mensen in Nederland hebben er direct mee te maken. De Continentie Stichting is opgericht in 2007 en heeft een aantal doelstellingen 

 1. De Stichting stelt zich tot doel objectieve informatie te verschaffen via de website en anderszins aan patiënten en hun omgeving; met als thema: Incontinentie: Er is iets aan te doen!
 2. Incontinentie is een thema dat omgeven is door schaamte. Men praat er niet graag over. De Stichting heeft ook tot doel een bijdrage te leveren het thema uit de taboesfeer te halen. 
 3. Ten slotte heeft de Stichting ten doel om wetenschappelijk onderzoek over ongewild urineverlies te steunen.

  Op dit moment gaat het om vier projecten:

  1. CSN is medefinancier van een onderzoek aan het Radboudumc in Nijmegen, dat uiteindelijk moet leiden tot vermindering van incontinentieproblemen bij vrouwen die geopereerd zijn vanwege een verzakking.

  2. Aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht wordt met steun van CSN een onderzoek gedaan op het gebied van incontinentie bij kinderen.

  3. Er zijn sterke aanwijzingen dat een aantal vormen van incontinentie te maken heeft met verstoring van de hersenfuncties die regelen dat wij onze plas kunnen ophouden. Dit wordt nader onderzocht in Australië en moet uiteindelijk nieuwe behandelmogelijkheden opleveren.   

  4. Een internet-training van Radboudumc Nijmegen voor vrouwen met stress incontinentie. 

© 2016 Continentie Stichting Nederland  |  Disclaimer Contact