Toiletbeleid gemeenten schiet nog tekort. Den Bosch de beste.

Toiletbeleid gemeenten schiet nog tekort. Den Bosch de beste.

Er is een grote inhaalslag nodig in het toiletbeleid van gemeenten in Nederland. Dit blijkt uit de inventarisatie door Continentie Stichting Nederland naar aanleiding van de Nationale Plasdag. In ons land kampen ruim 3,5 miljoen mensen met een vorm van plasproblemen i. Publiekstoegankelijke toiletten moeten voorkomen dat zij - én anderen met incontinentieproblemen - beperkt worden in deelname aan de samenleving. Gemeenten hebben hierin een verantwoordelijkheid vanwege het VN-Verdrag Handicap. Van de 380 gemeenten in ons land meldden er slechts 70 dat zij een actief toiletbeleid hebben. Uit de inventarisatie komt de gemeente ‘s-Hertogenbosch als beste naar voren.

Uit kwalitatief onderzoek door Continentie Stichting Nederland ii blijkt dat gemeenten het belang van schone, veilige mannen-, vrouwen- en mindervalidentoiletten vaak wel inzien, maar niet altijd op de agenda hebben staan. Van de 230 gemeenten die reageerden op de inventarisatie heeft 30% een actief beleid of ontwikkelt dit, 27% heeft geen beleid en laat dat zo. Van 23% werd alleen een overzicht van beschikbare toiletvoorzieningen ontvangen. De overige gemeenten moeten het toegezegde antwoord nog toesturen. De gemeente ‘s-Hertogenbosch komt als beste naar voren; zij zet stevig in op gastvrijheid en daar horen goede toiletvoorzieningen bij. “‘s-Hertogenbosch gaat uit van belangen van de eigen inwoners en van gastvrijheid naar bezoekers. De toiletvoorzieningen zijn voor iedereen, ook voor mindervaliden en zijn goed vindbaar. De gemeente heeft contact met belanghebbenden over het toiletbeleid en wijst op toiletten bij derden, zoals horeca en theaters”, aldus Prof. Ruud Bosch, voorzitter van CSN.

Voorzieningen openbaar maken van groot belang - Het aanbod van toiletten in de openbare ruimte wordt voor een groot deel bepaald door gemeenten. Het maximaal openbaar beschikbaar stellen en vindbaar maken van voorzieningen door particulieren (o.a. door winkels, horeca en parkeergarages) hoort daar ook bij. HogeNood, een applicatie om snel een schoon openbaar toilet in de buurt te vinden, meldt dat sinds september 2017 totaal 484 openbare toiletvoorzieningen in Nederland aan de app zijn toegevoegd iii. “Wij hopen dat andere steden en gemeenten dit goede voorbeeld volgen. We zien de grootste groei in voorzieningen voor baby’s (26%) en mindervaliden (23%). In totaal zijn er 3.825 schone, veilige plasgelegenheden voor vrouwen geregistreerd in onze app. Dit zijn nog steeds 249 (6%) minder faciliteiten dan voor mannen”, aldus Bastiaan Meindersma van de HogeNood app. “Het aanmelden van schone en veilige toiletten kan via www.hogenood.nu.

Ongemak en onzekerheid door plasproblemen - In Nederland hebben 1 op de 5 mensen plasklachten, totaal ruim 3,5 miljoen mannen en vrouwen. Van hen heeft ongeveer 1 miljoen last van een overactieve blaas en een half miljoen is incontinent voor urine. Uit het Nationaal Plasonderzoek (2017) blijkt dat bijna driekwart van de mensen ongemak ervaart door hun plasklachten. Verder geeft ruim 35% aan dat ze hiervan een gevoel van onzekerheid krijgen. Mensen schamen zich voor hun plasklachten; het is een intiem probleem dat niet snel besproken wordt. Voor veel mensen zijn ernstige plasklachten een reden om thuis te blijven, uit angst elders niet tijdig een toilet te vinden. Op de Nationale Plasdag vraagt CSN hier extra aandacht voor en pleit ze voor meer openbare toiletten. Het VN-verdrag Handicap geeft daarbij een steun in de rug.

 

© 2016 Continentie Stichting Nederland  |  Disclaimer Contact