Samenwerking Eerste Lijns Gezondheidszorg en Sociaal Netwerk

Samenwerking Eerste Lijns Gezondheidszorg en Sociaal Netwerk

Het staat al lang hoog op de agenda: een soepele en duurzame samenwerking tussen de eerstelijnsgezondheidszorg en het sociaal werk. Maar het gaat niet vanzelf, zo is gebleken. Movisie deed een verkennend onderzoek naar wat deze samenwerking oplevert en wat hierin goed werkt. Van het bouwen aan vertrouwen tussen professionals tot het gebruikmaken van een eenvoudige werkwijze. Het verlenen van integrale ondersteuning en zorg (gericht op alle levensdomeinen) staat centraal in de huidige transformatie in zorg en ondersteuning. Het is volgens de auteurs nu dus een ‘gouden moment’ om de samenwerking tussen de eerstelijnszorg en het sociaal werk stevig vorm te geven. 'Als het nu niet lukt, wanneer dan wel?' Bron: Beter Oud 

Dit is natuurlijk ook in het belang van een goede continentie-zorg.  Beter Oud verwijst naar een studie van Movisie Deze studie kun je gratis downloaden

toilet_man_vrouw

 

 

© 2016 Continentie Stichting Nederland  |  Disclaimer Contact