Richtlijn 'Kwaliteit Continentie Hulpmiddelen' een feit

Richtlijn 'Kwaliteit Continentie Hulpmiddelen' een feit

 

N.a.v. een onderzoeksrapport van ZonMW dat gebruikers van continentiemateriaal niet de hulpmiddelen krijgen voorgeschreven die zij nodig hebben, heeft VWS alle 30 stakeholders (zorgverzekersaars, hulpmiddelenfabrikanten/leveranciers, patiënten- en beroepsverenigingen, Zorginstituut, NZA, IGZ) de opdracht gegeven een richtlijn te ontwikkelen die vanaf de zorginkoop 2018 tegemoet dient te komen aan kwaliteit/doelmatigheid  van hulpmiddelen voor elke individuele patiënt.

Dit betekent dat onafhankelijke deskundige voorschrijvers samen met de patiënt bepalen welk materiaal op basis van persoonskenmerken het beste past. Niet alleen de aandoening is hierbij leidend, maar ook de sociale context (oud/jong/mobiel/bedlegerig/vakantie/sport/werk etc). Vanuit patiënten- en medische werle is er een substantiele bijdrage aan geleverd. https://www.zorginzicht.nl/bibliotheek/hulpmiddelen-continentie/Paginas/Home.aspx De richtlijn is medio 2017 door het Zorginstituut geregistreerd. De patiëntenorganisaties Bekkkenbodem4Alll en Dwarslaesieroganisatie Nederland zijn beheerder van de richtlijn. 

Informatie over de actuele stand van zaken wat betreft incontinentiehulpmiddelen, vergoedingen etc. staat op Vilans Hulpmiddelenwijzer

 

vrouw

 

© 2016 Continentie Stichting Nederland  |  Disclaimer Contact