Medicatie bij ouderen met urine-incontinentie niet effectief

Medicatie bij ouderen met urine-incontinentie niet effectief

Lees hier hele publicatie: NED TIJDSCHR GENEESKD. 2015;159: A9307

Doreth Teunissen en Toine Lagro-Janssen bespreken in NED TIJDSCHR GENEESKD. 2015;159: A9307 een artikel over de vraag naar het effect van medicamenteuze behandeling van urine-incontinentie bij al dan niet kwetsbare ouderen. Hun bespreking eindig met de volgende consequentie voor de praktijk:

Gebruik van anticholinergica leidt niet tot een klinisch relevante vermindering van urineverlies bij ouderen met urge-incontinentie. Wel veroorzaakt het vaak bijwerkingen, zoals obstipatie en droge mond. Ook zijn nadelige cognitieve effecten bekend, hoewel die in dit onderzoek niet werden beschreven. Daarom ontraden wij anticholinergica bij al dan niet kwetsbare ouderen met urge-incontinentie. De effectiviteit van andere medicatie bij ouderen met incontinentie is niet aangetoond.

© 2016 Continentie Stichting Nederland  |  Disclaimer Contact