aftrek extra kosten beddengoed en kleding door incontinentie

aftrek extra kosten beddengoed en kleding door incontinentie

Toch recht op aftrek extra kosten beddengoed en kleding door incontinentie

In hoger beroep heeft het Hof Amsterdam, kijkend naar de wetsgeschiedenis, geoordeeld dat extra uitgaven voor kleding en beddengoed die zijn veroorzaakt door incontinentie, moeten worden aangemerkt als uitgaven die zijn gedaan ‘wegens ziekte of invaliditeit’ in de zin van artikel 6.17, eerste lid, onderdeel g, Wet IB 2001

Lees het hele artikel op https://goo.gl/5K5tGx

© 2016 Continentie Stichting Nederland  |  Disclaimer Contact