Kaderhuisartsen urogynaecologie

Kaderhuisartsen urogynaecologie

Voor het vinden van een kaderhuisarts urogynaelogie kunt u gebruik maken van het register van het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden. Dit college is door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) opgericht om registers voor huisartsen met bijzondere bekwaamheden in het leven te roepen.
De beroepsgroep wil met deze registers de kwaliteit van (bijzondere) huisartsenzorg borgen, (regionale) kwaliteitsverbetering op specifieke terreinen ondersteunen en andere partijen duidelijkheid geven over de bijzondere bekwaamheden van de betreffende huisartsen. Versterking van de eerstelijns zorg staat bij dit streven voorop.

 

© 2016 Continentie Stichting Nederland  |  Disclaimer Contact