Incontinentie bij neurologische aandoeningen

Incontinentie bij neurologische aandoeningen

Zenuwen sturen onder meer de spieren van onze bekkenbodem en blaas en onze sluitspieren. Samenspel van deze spieren zorgt dat wij normaal gesproken urine en ontlasting kunnen ophouden. Aantasting van deze zenuwen verstoort de werking van deze spieren. Dit kan incontinentie tot gevolg hebben. Vaak komt de plas al zonder dat de blaas vol is en zonder dat tevoren aandrang is gevoeld.

Voorbeelden van ziektes waarbij deze aantasting kan optreden zijn

  • Multiple Sclerose
  • Ziekte van Parkinson
  • Diabetes
  • Dwarslaesie.

Dit rijtje kan nog met een groot aantal ziektes worden uitgebreid. Vaak gaat het om ziektes die ook beperkingen veroorzaken in mobiliteit, in gezichtsvermogen en in het kunnen bewegen van handen en armen. Dit maakt het moeilijker om tijdig het toilet te bereiken en daar zelfstandig alles te doen wat nodig is om te kunnen plassen en/of poepen. Maak ook kunnen de aandoeningen er voor zorgen dat het niet meer goed lukt om de blaas leeg te plassen of om de urine op te houden.

Behandelmethoden
De oorzaak van de incontinentie ligt in de neurologische aandoening. Deze oorzaak is meestal niet te verhelpen. Geprobeerd zal worden de incontinentie-klachten zoveel mogelijk terug te dringen. Soms wordt geprobeerd met een chirurgische ingreep het probleem te ondervangen of wordt er overgegaan op een urinekatheter.

Wat kan ik zelf doen
Een van de mogelijkheden is de blaas op gezette tijden te legen via een katheter. Bij patiënten met een neurologische oorzaak van de incontinentie komt het regelmatig voor dat de blaas zich niet helemaal leegt. Er blijft urine achter (residu) en kan urineverlies optreden omdat de blaas te vol raakt. Het op gezette tijden legen van de blaas met een katheter kan een oplossing zijn. Soms is hiermee de incontinentie opgelost. Soms zijn nog aanvullend medicijnen nodig. Veel patiënten met neurologische aandoeningen zijn beperkt in mobiliteit, arm- en handbewegingen of hebben een beperkt gezichtsvermogen. Zij zijn voor omgaan met incontinentieklachten dan aangewezen op mantelzorgers of verzorgenden.

© 2016 Continentie Stichting Nederland  |  Disclaimer Contact