Het bestuur

Het bestuur

Ruud Bosch

 Prof. dr. J.L.H.R. (Ruud) Bosch
Na het artsexamen aan de Rijksuniversiteit Utrecht, werkte hij enige jaren als tropenarts in Tanzania. Daarna volgde de opleiding tot uroloog in het Academisch Ziekenhuis Rotterdam – Dijkzigt. In 1995 promoveerde hij op het proefschrift “Epidemiological and pathophysiological aspects of benign prostatic hyperplasia”. In 2000 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Functionele en reconstructieve urologie aan de Erasmus Universiteit. In 2004 volgde de overstap naar het Universitair Medisch Centrum Utrecht waar hij hoogleraar urologie werd. Per 1.1.2018 stopte hij met de klinische werkzaamhjeden in het UMC Utrecht. [Lees hier zijn afscheidsrede]  Hij richt zich sindsdien op het overdragen van expertise in reconstructief urologische chirurgie in binnen- en buitenland. Hij is gehuwd en heeft 2 kinderen. Hij schreef als auteur en mede-auteur meer dan 250 wetenschappelijke artikelen en boekhoofdstukken over verscheidene urologische onderwerpen. Hij is o.a. Fellow van de European Board of Urology (FEBU), Lid van de EAU-richtlijncommissie voor urine-incontinentie, Voorzitter van de Continentiestichting Nederland, Ex-Voorzitter van de Nederlandse richtlijncommissie voor urine-incontinentie en Ex-Voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Urologie [2014-2015].

 

Kees BruinstroopDrs. J.K.P. (Kees) Bruinstroop (1948)
Na zijn studie econometrie, en enige jaren werkzaam te zijn geweest als management consultant, startte hij in 1976 bij Philips, waar hij
na de nodige omzwervingen in 1991 is benoemd tot lid van het Executive Management Committee van de divisie Domestic Appliances and Personal Care. Na zestal jaren in deze functie, is Kees als president directeur in dienst getreden van Koninklijke Joh. Enschede te Haarlem. Deze functie legde hij eind 2004 neer, na ruim zeven jaar. Momenteel is hij actief als commissaris, investeerder, adviseur of bestuurder in diverse sectoren (o.m. beeldende kunst, duurzame energie, financial services, geestelijke gezondheidszorg, onderwijs, theater, wetenschappelijk onderzoek).

 

 

 Dr. Hanny Cobussen-Boekhorst, MANP (1962)                                                                                         Is verpleegkundig specialist continentiezorg voor volwassenen en kinderen op de afdeling (kinder)urologie van het Radboudumc te Nijmegen. Haar speciale aandachtsgebieden zijn patiënten met continentie-klachten t.g.v. neurologisch ziektes, kinderen met aangeboren blaasproblematiek en urotherapie bij kinderen. Ze werkt mee aan het ontwikkelen van verpleegkundige richtlijnen, nationaal en internationaal. Ook ontwikkelde ze in samenwerking met de Nederlandse vereniging van Continentie Verpleegkundigen (CV&V)  informatiemateriaal voor mensen die moeten gaan zelfkatheteriseren. Tot slot geeft ze scholing aan diverse disciplines binnen haar vakgebied en verzorgt ze presentaties op symposia/ congressen. Zij promoveerde in 2016 op een proefschrift over het effect van specialistische verpleegkundige zorg en standaard behandelingen bij kinderen en volwassenen met plasklachten 

 

 

Dr. John Heesakkers Dr. John Heesakkers (1961)
Studeerde in 1987 af als Master in Business Administration aan de Rotterdam School of Management. Na zijn militaire diensttijd werd hij arts 1990. In 1997 verdedigde hij met succes zijn proefschrift getiteld ‘Dynamic Urinary Graciloplasty’ aan de Universiteit van Maastricht. Hij is sinds 1999 uroloog. Sinds 2000 is hij werkzaam bij de afdeling Urologie van het UMC St Radboud te Nijmegen. Hij is hoofd van de pijler voor Functionele Urologie. De pijler behandelt  functiestoornissen van de lage urinewegen. Het wetenschappelijk onderzoek van de pijler houdt zich bezig met de ontwikkeling van nieuwe diagnostische instrumenten en nieuwe behandelingen van aandoeningen van de blaas en sluitspier. Van 2003 t/m 2010 was Chef de Clinique van de afdeling. Sinds 2008 is hij Principal Investigator van het Donders Center for Neuroscience te Nijmegen. John Heesakkers is de voorzitter van de Werkgroep Functionele en Reconstructieve Urologie van de Nederlandse Vereniging voor Urologie. Sinds 2008 is hij tevens voorzitter van de European Section of Female and Functional Urology.

 

 

Harry VervestDr. Harry Vervest
Was tijdens zijn werkzame leven gynaecoloog. Hij promoveerde in 1989 op een proefschrift over de veranderingen van de functie van de blaas en urinebuis na het verwijderen van de baarmoeder. 
Sindsdien zijn vele wetenschappelijke publicaties gevolgd. Hij is bestuurslid van de Continentie Stichting Nederland, opleider Gynaecologie in zijn ziekenhuis en vice-voorzitter van de International Urogynecological Association (IUGA).

 

 

 

Dr. Doreth Teunissen (1966)
Is huisarts te Deventer. Daarnaast is ze docent en onderzoeker aan het Radboud UMC in Nijmegen met als belangstellingsgebied urine-incontinentie en verzakkingsklachten. In 2006 promoveerde ze op het proefschrift 'urinary incontinence in the elderly in general practice'.  Naast het geven van onderwijs aan studenten in het basiscurriculum van de geneeskunde opleiding, aan co-assistentes en aan huisartsen in opleiding coördineert ze ook de kaderopleiding uro-gynaecologie. Deze twee jarige opleiding wordt vanaf 2005 in Nijmegen gegeven aan huisartsen die extra expertise willen ontwikkelen op uro-gynaecologisch gebied. Vanaf maart 2013 is ze voorzitter van de NHG expertgroep UgynHAG.

 

 

Gert HolstegeProf. Dr. Gert Holstege (1948)
Is neurowetenschapper gespecialiseerd in de hersencontrole van sexueel gedrag en mictie (urineren) en heeft het concept van het emotioneel systeem bedacht. Hij studeerde medicijnen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (1966-1971) en werkte daar als neurowetenschapper van 1971-1976 en van 1977-1987. Van 1976-1977 werkte hij als assistent-neurochirurg in Rotterdam en van 1987-1990 bij NASA in Mountain View CA USA. Sedert 1990 was hij werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen en vanaf 1993 als hoogleraar neuroanatomie en sedert 2005 als hoofd van het Center for Uroneurology bij het Universiteit Medisch Centrum Groningen. Op dit moment is hij honorary Professor in Brisbane Australië aan University of Queensland, Centre for Clinical Research,Herston Qld 4006, Australia.

 

 

© 2016 Continentie Stichting Nederland  |  Disclaimer Contact