Eerst oorzaken incontinentie achterhalen

Eerst oorzaken incontinentie achterhalen

Zodra er sprake is van incontinentie, is het zaak te kijken naar de oorzaak. Soms is incontinentie dan te verhelpen of te beperken. Bij incontinentie als gevolg van een operatie is de oorzaak duidelijk. Schakel in andere gevallen om te beginnen de (huis)arts in. Deze kan zo nodig andere deskundigen betrekken bij het achterhalen van wat er precies aan de hand is.

Er valt nogal wat uit te zoeken om daar achter te komen. Bijvoorbeeld vragen als: Ervaart en beseft degene voor wie u mantelzorger bent, dat hij naar het toilet moet? Maken lichamelijke beperkingen of pijn het moeilijk om naar het toilet te gaan? Kan betrokkene het toilet zonder hulp vinden en er op tijd komen? Kan diegene goed uit de voeten op het toilet? Is de kleding voldoende gemakkelijk open te maken en uit te doen? Drinkt hij voldoende? Is gebruik van koffie, alcohol- of koolzuurhoudende dranken misschien (mede-)oorzaak? Kan de incontinentie samenhangen met medicijngebruik? Is er iets mis met blaas, darm of sluitspieren? Etc.

Zolang geen antwoorden zijn gevonden op vragen als deze, is voortaan gebruiken van incontinentie-materialen geen goede oplossing voor het probleem. Misschien blijken andere oplossingen mogelijk en valt te ontkomen aan het verschonen of verschoond moeten worden. Dat is voor u en de oudere voor wie u zorgt, wel zo prettig.

Bovenstaande is mede gebaseerd op pag. 7-27 van 'Toiletgang bij dementie'. Voor meer informatie kunt u terecht bij een arts of (andere) incontinentiedeskundige.

© 2016 Continentie Stichting Nederland  |  Disclaimer Contact