Aandachtspunten voor mantelzorgers

Aandachtspunten voor mantelzorgers

Soms krijgen mantelzorgers van kwetsbare ouderen ook te maken met verzorging vanwege incontinentie. Ook als ouderen zijn opgenomen in een zorgcentrum, blijft incontinentie een punt van aandacht voor mantelzorgers. Ouderen met incontinentie zijn vaak ten dele of volledig aangewezen op de zorg van een of meer mantelzorgers. Het boekje 'Toiletgang bij dementie' kan u helpen deze oudere – ook als geen sprake is van dementie – op de juiste manier te verzorgen of goed beslagen ten ijs te komen bij overleg in het zorgcentrum. 

Een goede aanpak van incontinentie is maatwerk. Zij moet zijn afgestemd op de situatie van de betrokken oudere en mantelzorger(s). Bespreek de aanpak indien mogelijk met de door u verzorgde oudere en -als die er zijn- overige mantelzorgers en eventuele verzorgenden. Raadpleeg ook een arts of (andere) incontinentie-deskundige.

Onderstaande links verwijzen naar belangrijke aandachtspunten:

Eerst oorzaken achterhalen van incontinentie

Behandeling van incontinentie

De rol van de verzorgende

Gevolgen van incontinentie

Goede zorg bij blijvende incontinentie

Cartoon Peter de Wit

© 2016 Continentie Stichting Nederland  |  Disclaimer Contact