Zorg van anderen

Ook als u afhankelijk bent van de zorg van anderen, is het goed een dokter te betrekken bij de aanpak van uw plasklachten. Die aanpak moet zijn afgestemd op uw situatie en degenen die u verzorgen. Dat vraagt om goed onderling overleg tussen alle betrokkenen: u, uw verzorgers, eventueel een arts en andere professionele verzorgers. Het is belangrijk dat u het samen eens bent over de aanpak. Misschien is uw plasklacht te verhelpen of te verminderen. Soms kan dat al met bijvoorbeeld een andere zithouding op het toilet, meer beweging, blaastraining, oefening van bekkenbodemspieren, in andere gevallen kunnen medicijnen helpen. Blijkt er geen behandeling mogelijk, dan moet alles gericht zijn op goede zorg. Dat wil zeggen: goed passend (!) incontinentie-materiaal, goede huidverzorging en tevens tegengaan van geurtjes. Wilt u meer weten over hulpmiddelen bij incontinentie, kijk dan op http://continentie-stichting.nl/nieuws/richtlijn-kwaliteit-continentie-hulpmiddelen-een-feit

Wilt u meer weten over incontinentie? Kijk dan op de website van Continentie Stichting Nederland. Daar staat informatie over zowel incontinentie bij vrouwen als bij mannen.

© 2016 Continentie Stichting Nederland  |  Disclaimer Contact