Geneenteraden aan zet voor openbare toiletten.

Geneenteraden aan zet voor openbare toiletten.

 

19 september: Nationale Plasdag 2019: Honderdduizenden ‘thuisblijvers’ vanwege te weinig openbare toiletten

Amsterdam, 19 september 2019 – Op de Nationale Plasdag roept de Continentie Stichting Nederland (CSN) gemeenteraden op zich sterk te maken voor een op inclusie gericht toiletbeleid. Uit een kwalitatief onderzoek dit jaar door CSN onder de 355 gemeenten in Nederland blijkt dat een toenemend aantal gemeenten dit oppakt, maar er zijn nog veel gemeenten waar het toiletbeleid tekortschiet of zelfs ontbreekt. Dit is in strijd met het VN-Verdrag Handicap* dat Nederland in 2016 heeft geratificeerd. Samen met de Maag Lever Darm Stichting en andere leden van de Toiletalliantie zet CSN zich in voor voldoende openbare toiletten, dat wil zeggen om de 500 meter in (winkel)centra, drukke voetgangers- en recreatiegebieden en in parken**.

CSN-voorzitter, uroloog Prof. Ruud Bosch: ‘’Naar schatting blijft in elke gemeente 1 op de 20 inwoners thuis uit angst voor ‘ongelukjes’ als zij buitenshuis niet snel genoeg een toilet kunnen vinden. Dat betekent in een gemeente van 100.000 inwoners zo’n 5000 ‘thuisblijvers’ en landelijk meer dan 850.000. Die mensen raken hierdoor in een isolement. Doel van het Verdrag is dat iedereen ongeacht handicap of chronische aandoening kan deelnemen aan de samenleving, dus ook als de handicap of aandoening incontinentie tot gevolg heeft. Gemeenten zijn medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het VN-Verdrag. Gemeenteraden kunnen een zet in de goede richting geven.”

Angst voor ongelukjes - Hoe belangrijk schone, openbare toiletvoorzieningen zijn, weet Margo (59) als geen ander. Margo werkt als incontinentieverpleegkundige, maar kampt sinds 2014 zelf ook met plasproblemen. ‘’Ik mocht dan wel kennis van het vak hebben, maar ik was geen ervaringsdeskundige. Nu begrijp ik alle vragen en onzekerheden die mensen met plasproblemen ervaren.“ Margo is niet de enige. In ons land hebben totaal circa 3,5 miljoen inwoners continentieproblemen: 2 miljoen buikpatiënten en 1,5 miljoen mensen met incontinentie van de blaas. In een onderzoek van de Maag Lever Darm Stichting.** zei een kwart van de buikpatiënten regelmatig, vaak of helemaal niet meer de deur uit te gaan vanwege (verwachte) problemen met het vinden van een toilet.

 Inclusief toiletbeleid - Van de 355 gemeenten hebben er 207 inhoudelijk gereageerd. Tweederde (130) heeft een toiletbeleid; bij 101 is dit gericht op inclusie en de helft van hen (54) betrekt bij dit beleid de mensen om wie het gaat. Mensen met continentieproblemen moeten snel een toilet kunnen vinden. In het onderzoek melden echter slechts 50 gemeenten aandacht voor bewegwijzering. Ook worden online applicaties genoemd, zoals de gratis HogeNood-app. Met deze app is in heel Nederland snel het dichtstbijzijnde openbare toilet te vinden.  

Uit het onderzoek komen enkele gemeenten naar voren die hoog scoren qua toiletbeleid gericht op inclusie. Bij een aantal gemeenten kan de huidige situatie echter nog afwijken van het gestelde doel. Het gaat om Doetinchem, Rotterdam, Alphen aan den Rijn, Tilburg, Vught, Barneveld, Utrecht, Zeist en Soest. In Gouda heeft de gemeenteraad recent unaniem een motie aangenomen om de gemeente tot een inclusief beleid aan te sporen.

Taboe rondom plasklachten doorbreken - De Nationale Plasdag is een initiatief van de Continentie Stichting Nederland (CSN). Op 19 september 2019 vindt de zesde editie van de Nationale Plasdag plaats. Met deze dag wil de stichting het onderwerp plasklachten bespreekbaar maken en het taboe doorbreken. Uit cijfers van CSN blijkt dat in Nederland ongeveer 1 miljoen mensen last hebben van een overactieve blaas en een half miljoen mensen incontinent zijn voor urine. Zie ook: www.nationaleplasdag.nl. 

- Einde bericht -  

* Het VN-verdrag handicap trad op 14 juli 2016 in Nederland in werking. Doel is het bevorderen, beschermen en waarborgen van meedoen in de samenleving door mensen met een beperking of chronische aandoening.

** Van de Steeg L & Determann D (2017): Beschikbaarheid van openbaar toegankelijke toiletten - Ervaringen en wensen van buikpatiënten en mensen met incontinentie; rapport SM/LvdS NL231-32381Rap, Ecorys, Rotterdam.

 Openbare toiletten zijn in principe 24/7 (of met zeer ruime openingstijden) al dan niet gratis toegankelijk. Ze kunnen (tijdelijke) vrijstaande toiletunits zijn in de openbare ruimte of onderdeel van een gebouw (bijvoorbeeld treinstation, parkeergarage, fietsenstalling, benzinestation).

 Over kwalitatief onderzoek CSN – In de aanloop naar Nationale Plasdag 2019heeft CSN aan alle 355 gemeenten in ons land een vragenlijst gestuurd over hun beleid wat betreft openbare toiletten. CSN heeft de gemeenten onder meer gevraagd naar de rol van de gemeenteraad, de doelgroepen en achtergronden van het toiletbeleid, de totstandkoming van het beleid, de vindbaarheid van toiletten, de mate waarin gemeenten toiletten in eigen gebouwen openstellen en derden betrekken bij het realiseren van voldoende toiletvoorzieningen. De vragen konden met een simpel ‘ja’ of ‘nee/nvt’ worden beantwoord. Van een aantal gemeenten die niet hebben gereageerd, is binnen de Toiletalliantie bekend dat zij wel een toiletbeleid hebben of dat de gemeenteraad zich daarvoor inzet. CSN beperkt zich in haar rapportage echter tot de ontvangen reacties.

 Over de Toiletalliantie - De Toiletalliantie is een initiatief van de Maag Lever Darm Stichting om de krachten te bundelen van verenigingen en stichtingen die zich inzetten voor voldoende openbare toiletten. De missie van de Toiletalliantie is om voor 2023 in Nederland voldoende openbare toiletten te hebben voor alle 2 miljoen patiënten met buikklachten en 1,5 miljoen met blaasproblemen en voor iedereen die weleens hoge nood heeft. 

 Over het VN Verdrag Handicap - Het VN-verdrag handicap trad op 14 juli 2016 in Nederland in werking. Doel is het bevorderen, beschermen en waarborgen van meedoen in de samenleving door mensen met een beperking. In het verdrag is aangegeven wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking of chronische aandoening verbetert. Incontinentie is een symptoom van een chronische aandoening. Aandacht voor openbare toiletten is daarmee onderdeel van implementatie van het Verdrag. De Vereniging van Nederlandse Gemeente heeft 25 ‘Koplopergemeenten’ geselecteerd. Deze hebben een voorbeeldfunctie bij de implementatie. Het gaat hierbij om de gemeenten Almere, Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Dordrecht, Ermelo, Gooise Meren, Groningen, Haarlemmermeer, Hardenberg, Huizen, Krimpen aan den IJssel, Leiden, Maastricht, Meierijstad, Oude IJsselstreek, Reusel-De Mierden, Rotterdam, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, West Betuwe, Westerveld, Woerden en Zwolle.

 Over HogeNood - De HogeNood app geeft een overzicht van ruim 7000 schone, openbare toiletlocaties in Nederland en België en is gratis te downloaden voor iPhone en Android smartphones via de gebruikelijke app stores. De app is bedacht door Bastiaan Meindersma, Brian Vink en Hjalmar Duif als project voor hun studie bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en ontwikkeld door Daan Geurts. Samen hebben ze het bedrijf App-vise wat ideeën vertaald naar succesvolle digitale producten. De app heeft meerdere prijzen gewonnen. Zie ook www.hogenood.nu

 

© 2016 Continentie Stichting Nederland  |  Disclaimer Contact