Ons nieuws

Minder levenskwaliteit door tekort openbare toiletten

Onderzoek Nationale Plasdag:  

Een derde van de Nederlanders heeft last van tekort aan openbare  toiletten 

Maar liefst dertig procent van de Nederlanders vindt dat zijn levenskwaliteit lijdt onder het  gebrek aan openbare toiletten in stads- en dorpscentra en de natuur. Dit blijkt uit een  onderzoek onder 1.021 Nederlanders uitgevoerd door Peil.nl/AnalitiQs in opdracht van de  Maag Lever Darm Stichting en de Toiletalliantie in het kader van Nationale Plasdag 2021 (dit  jaar op donderdag 16 september). Bijna een kwart van alle mensen blijft soms of regelmatig  thuis uit angst geen toilet te vinden terwijl men op pad is. Daarmee is het probleem groter  dan gedacht. 

Probleem groter dan gedacht 

“Deze resultaten zijn flink negatiever dan we hadden verwacht,” stelt Bernique Tool, directeur van  de Maag Lever Darm Stichting en oprichter van de Toiletalliantie. “We weten uit eerder onderzoek  dat het gebrek aan toiletten meer dan de helft van de buik- en blaaspatiënten soms tot regelmatig thuishoudt. Dit onderzoek bevestigt dat nog maar eens. Maar dat van àlle Nederlanders ook één op  de drie echt last heeft van het gebrek aan toiletten, maakt het een extra stevig probleem. Het is een  basisvoorziening die gewoon niet goed is geregeld in Nederland.” 

 

Veel mensen gedwongen tot wildplassen en –poepen 

Slechts één op de tien respondenten, en in de grote steden nog minder, zegt altijd gemakkelijk een  toilet te kunnen te kunnen vinden. Geen wonder dat 84% van de respondenten weleens ‘in het wild’  poepte of plaste. Eén op de tien geeft aan dat afgelopen week nog te hebben gedaan en één op de  zeven afgelopen maand. Tool: “Deze cijfers laten zien dat er niet alleen meer toiletten bij moeten  komen, maar dat ze ook goed gespreid én vindbaar moeten zijn. De toiletnorm zegt: om de 500  meter een toilet in drukke voetgangersgebieden, om de 5 km langs wandelpaden en om de 25 km  langs fietsroutes. De HogeNood-app helpt om toiletten vindbaar te maken.” 

wildplassen

wildplassen

Toiletgebrek treft vrouwen, senioren en lagere inkomens meer dan gemiddeld

Mensen met een aandoening, senioren en vrouwen maken vaker gebruik van het toilet. Zij ervaren  dan ook de meest negatieve impact op hun kwaliteit van leven. Maar ook mensen met lagere  inkomens ervaren dit meer dan gemiddeld. Tool: "Het idee heerst nog vaak dat men moet betalen  voor een toiletbezoek, of iets moet kopen in het restaurant. Gelukkig is dat lang niet altijd meer zo,  je ziet dat bijvoorbeeld in de HogeNood-app. We hebben er echter nog steeds een wereld te  winnen.”  

Er zijn ook opvallende verschillen tussen mannen en vrouwen. Zo zijn vrouwen vaker weggestuurd  bij een horeca- of winkelzaak nadat ze gevraagd hebben of ze er naar het toilet zouden mogen dan  mannen. En waar vijftien procent van de mannen soms tot regelmatig thuis blijft vanwege het  gebrek aan toiletten, is dat bij vrouwen bijna een derde.

Over de Toiletalliantie 

De Toiletalliantie bestaat uit ruim twintig maatschappelijke organisaties en heeft als missie om voor  2023 voldoende openbare toiletten in Nederland te hebben. Samen met gemeenten, winkeliers en  horecaondernemers wil de Toiletalliantie ervoor zorgen dat dit goed wordt geregeld in Nederland. In  steden en dorpen en ook in de natuur. Het initiatief tot de Toiletalliantie is genomen door de Maag  Lever Darm Stichting. Zie voor meer informatie: www.iederewctelt.nl of www.mlds.nl

 

© 2016 Continentie Stichting Nederland  |  Disclaimer Contact