De rol van de verzorgende

De rol van de verzorgende

Goede incontinentiezorg draagt enorm bij aan het welbevinden van de oudere voor wie u zorgt. Incontinentiezorg is intensief en kost veel tijd. Het kan zijn dat deze zorg voor mantelzorger(s) niet (meer) is op te brengen. Geef dat aan. Dan kan (tijdig) naar andere oplossingen worden gezocht.

Mantelzorgers van een oudere met incontinentie wonen soms ver uit de buurt en over het hele land verpreid. Vaak heeft de verzorging dan bij toerbeurt plaats en komen ook beroepskrachten de oudere verzorgen. Het is van groot belang samen goede afspraken te maken over de verzorging en één lijn te trekken. Betrek zo mogelijk de oudere zelf bij het maken van de afspraken.

De zorg voor iemand met incontinentie is complex. In een zorginstelling zijn daar, naast de verzorgenden, meestal zeker ook een arts, verpleegkundige en fysiotherapeut bij betrokken. Mantelzorgers van een oudere die thuis woont, doen er daarom goed aan bij hun afspraken bijvoorbeeld de huisarts of een andere incontinentie-deskundige te raadplegen. Doe dit ook als de incontinentie verergert. Bijvoorbeeld omdat de oudere er steeds vaker last van heeft of te maken krijgt met incontinentie van zowel urine als ontlasting.

U als mantelzorger(s) kent de oudere goed. Daardoor kunt u veranderingen in gedrag signaleren. Die zijn voor de (huis)arts belangrijk om te weten. Deze veranderingen kunnen namelijk een gevolg zijn van verslechtering van de gezondheid.

Bovenstaande is mede gebaseerd op pag. 43-53 van 'Toiletgang bij dementie'. Voor meer informatie kunt u terecht bij een arts of (andere) incontinentiedeskundige.

Zorgt u voor een familielid of bekende met hoge leeftijd? Dan kunt u bij Mezzo terecht voor informatie, advies en praktische steun. En voor adressen voor mantelzorgondersteuning of vrijwilligerszorg bij u in de buurt. Mezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een ander en dat ‘op eigen wijze’ wil doen, als mantelzorger of zorgvrijwilliger. Samen met 350 aangesloten organisaties biedt Mezzo informatie, advies en steun aan mantelzorgers en helpt bij inzetten van zorgvrijwilligers bij hulpvragers.

© 2016 Continentie Stichting Nederland  |  Disclaimer Contact